درباره پلان کده

تعهد و پاسخگویی

شرکت معماری پلان کده همواره از شروع پروژه تا اتمام آن و تایید توسط کارفرما و ارگان مربوطه , متعهد به پاسخگویی در اسرع وقت میباشد و در صورت بروز هرگونه مشکل یا ابهام از جانب کارفرما تا برطرف کردن آن موضوع موظف و متعد میباشد.
ارتباط سریع :  ۰۹۱۳۲۱۱۲۷۶۷

سرعت بالا در طراحی و تحویل به موقع و هزینه ی مناسب برای هر کارفرما :

حداقل زمان در نظر گرفته شده برای کارفرمایانی که تعجیل در ارائه ی نقشه به شهرداری جهت دریافت پروانه ی ساختمانی خود دارند.همچنین نقشه ها جهت انتخاب راحت تر توسط کارفرما در دو طرح ارائه میگردد